ข้อมูลส่วนตัว

# วันที่ จำนวนเงิน สถานะ
#52451 2019-07-21 200 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#45194 2019-06-20 100 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#29683 2019-04-03 50 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#29351 2019-04-02 50 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#29246 2019-04-01 77.4 ทำรายการสำเร็จ [Truemoney]
#29201 2019-04-01 500 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#29197 2019-04-01 43 ทำรายการสำเร็จ [Truemoney]
#29193 2019-04-01 77.4 ทำรายการสำเร็จ [Truemoney]
#29187 2019-04-01 50 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#26580 - 50 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#26295 - 100 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#21355 - 50 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#20608 - 200 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#19294 - 200 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#11434 - 100 ทำรายการสำเร็จ [TW]
#11332 - 150 ทำรายการสำเร็จ [TW]
#8817 - 100 ทำรายการสำเร็จ [TW]
#7062 - 50 ทำรายการสำเร็จ [TW]
#11 - 100 ทำรายการเสร็จสิ้น