ข้อมูลส่วนตัว

# วันที่ จำนวนเงิน สถานะ
#153160 2020-05-12 40.00 ทำรายการสำเร็จ [Truemoney]
#153154 2020-05-12 40.00 ทำรายการสำเร็จ [Truemoney]
#127710 2020-03-06 40.00 ทำรายการสำเร็จ [Truemoney]
#74690 2019-10-02 200.00 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#52451 2019-07-21 200.00 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#45194 2019-06-20 100.00 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#29683 2019-04-03 50.00 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#29351 2019-04-02 50.00 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#29246 2019-04-01 77.40 ทำรายการสำเร็จ [Truemoney]
#29201 2019-04-01 500.00 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#29197 2019-04-01 43.00 ทำรายการสำเร็จ [Truemoney]
#29193 2019-04-01 77.40 ทำรายการสำเร็จ [Truemoney]
#29187 2019-04-01 50.00 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#26580 - 50.00 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#26295 - 100.00 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#21355 - 50.00 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#20608 - 200.00 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#19294 - 200.00 ทำรายการสำเร็จ [TW/API2]
#11434 - 100.00 ทำรายการสำเร็จ [TW]
#11332 - 150.00 ทำรายการสำเร็จ [TW]