นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

Novelrealm ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ www.novelrealm.com เป็นสำคัญ และเราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ 

  1. การปกป้องรักษาคุ้มครองข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของคุณถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อไม่ให้ข้อมูลสำคัญอื่นๆของลูกค้าหลุดรอดออกไป เราจึงจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเข้าใช้ เว็บไซต์ เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว เมื่อลูกค้า ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสมาชิกของ โนเวลเลียว์ม หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่เราจัดเก็บจะรวมถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ของลูกค้า ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล 
  2. กรณีสมัครเพื่อใช้งานเว็บไซต์ novelrealm ผ่านทางบัญชี Facebook เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ทางลูกค้าได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชี Facebook ภายใต้นโยบายต่างๆของผู้ให้บริการ ซึ่งเราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้รับมาดังกล่าวภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลของ โนเวลเลียว์ม

 

ข้อมูลความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

  1. ห้างหุ้นส่วนสามัญโนเวลเลียว์มขอแนะนำให้ลูกค้ารักษาชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าให้ดี หลังจากที่ผู้ใช้ใช้งานเสร็จแล้ว ควร Log-out จากระบบ มิเช่นนั้นอาจเกิดการโจรกรรมหรือขโมยรหัสผ่านขึ้นได้ 
  2. รหัสผ่านของผู้ใช้ควรตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษรและต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวเลข หรือสัญลักษณ์พิเศษ หากผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านง่ายเกินไป จนเป็นเหตุให้ถูกโจรกรรมหรือขโมยรหัสผ่าน ความเสียหายนี้ลูกค้าต้องรับผิดชอบ 
  3. ห้างหุ้นส่วนสามัญโนเวลเลียว์ม จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาอันเกิดจากสาเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของ ห้างหุ้นส่วนสามัญโนเวลเลียว์ม ฝ่ายเดียว โดยเฉพาะกรณี แชร์ User อันเกิดจากตัวลูกค้าเป็นผู้ประสงค์ทำให้ข้อมูลรั่วไหล จนมีผู้ใช้อีกรายเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าใช้งานระบบเช่นเดียวกับบัญชีที่เข้าระบบผ่าน Facebook ห้ามมีการแชร์หรือส่งต่อ User ให้บุคคลที่สองหรือสาม หากข้อมูลสำคัญของลูกค้ารั่วไหลออกไปภายนอกทาง novelrealm จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี