ระบบทอง

ระบบเติมเงิน/ทอง

 1. ผลิตภัณฑ์สินค้าบนเว็บไซต์ www.novelrealm.com มีสิ่งแทนการแลกเปลี่ยนหลายรูปแบบซึ่งเป็นไปตามที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญโนเวลเลียว์มได้กำหนดไว้ การเติมเงินและลักษณะการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ อาจจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางห้างหุ้นส่วนสามัญโนเวลเลียว์มได้กำหนด
 2. ผู้ใช้เข้าใจและรับทราบว่าทางเราไม่มีบริการรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งแทนการแลกเปลี่ยนให้ผู้ใช้ การซื้อขายสิ่งแทนการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ ทางเรามีสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการใช้มาตรการที่เหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเราไม่มีแพลตฟอร์มบริการรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งแทนการแลกเปลี่ยน
 3. ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับ ทางเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบริการ หากผู้ใช้เติมเงินสำเร็จเรียบร้อย และจะไม่สามารถเรียกขอคืนเงินสำหรับการเติมเงินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ในทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
 4. เมื่อผู้ใช้เติมเงินผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ www.novelrealm.com แล้ว ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในบัญชีของท่าน ความผิดพลาดจากการดำเนินการ ความไม่เข้าใจหรือเข้าใจวิธีการเติมเงินไม่ดีพอ เป็นเหตุให้บัญชีผิดพลาด หรือเลือกเติมเงินผิดประเภทจนเสียผลประโยชน์ตนเอง ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดเชยจากทางเราได้
 5. หากผู้ใช้เลือกใช้บริการเติมเงินจากบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องเคารพในหลักการและข้อตกลงทุกข้อของบุคคลที่สาม โดยผู้ใช้จะต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวให้ดี รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน หมายเลขยืนยันตัวตนเป็นต้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับบริการการจ่ายเงินของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม
 6. หากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงเรื่องการชำระเงินของหนังสือฉบับนี้ เป็นเหตุให้บัญชีถูกระงับและ/หรือผู้ใช้ถูกยุติการให้บริการ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยจากทางเราได้
 7. หากเกิดกรณีระบบเติมเงินของทางเราผิดพลาดเป็นเหตุให้การเติมเงินของผู้ใช้ล้มเหลว และเมื่อข้อมูลได้รับการกู้คืนมา และยังมีข้อมูลที่ใช้ได้ตรงกับหลักฐานตามกฎหมายที่ผู้ใช้นำเสนอมา ทางเรายินดีจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลและมีมาตรการแก้ไขให้ตามหลักฐานการเติมเงินของผู้ใช้
 8. หากเป็นเพราะระบบเติมเงินของทางเราผิดพลาด เป็นเหตุให้ยอดการเติมเงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่เติมไปจริง ทางเรายินดีจะชดเชยส่วนต่าง
 9. หากเป็นเพราะระบบเติมเงินของทางเราผิดพลาด เป็นเหตุให้ยอดการเติมเงินมากกว่าจำนวนเงินที่เติมไปจริง ทางเรามีสิทธิจะเรียกส่วนต่างกลับคืน
 10. ผู้ใช้เข้าใจและยินยอมว่าเมื่อผู้ใช้งานใช้สิ่งแทนการแลกเปลี่ยนในบัญชีของผู้ใช้สั่งจองผลิตภัณฑ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขคำสั่งซื้อขายได้อีก นอกจากจะได้รับการยินยอมจากทางเรา สิ่งแทนการแลกเปลี่ยนที่ผู้ใช้ได้ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการการอ่านรวมถึงซื้อหนังสือแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้

 

ขั้นตอนการเติมธนาคาร

1.ให้ลูกค้าเปิด Website novelrealm ทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย แล้วคลิ๊ก เติมทอง ปุ่มอยู่บริเวณรูปโปรไฟล์

2 .เลือกหัวข้อ ชำระผ่านธนาคาร 

3.เมื่อลูกค้าเข้าสู่หน้าเติมเงิน เลือกจำนวนทองที่จะทำการเติม เริ่มตั้งแต่ 50 , 100 , 150 , 200 , 300 . 500 , 1000 , 1500 และ 3000 บาท ( 1 บาท มีค่าเท่ากับ 10 ทอง )

4. ทำการโอนเงินเข้าบัญชี โนเวลเลียว์ม ตามจำนวนเงินที่เลือก ก่อนโอนลูกค้าควรตรวจสอบเลขบัญชีและจำนวนให้ถี่ถ้วนรอบคอบ หากโอนผิดลูกค้าอาจจะต้องแสดงข้อมูลหลักฐานให้กับทางเจ้าหน้าที่ ผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อป้องกันพวกมิจฉาชีพ 

5.กดปุ่ม อัพโหลดไฟล์ เพื่อนำภาพสลิปเข้าสู่ระบบ

6.เมื่ออัพโหลดไฟล์ภาพเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม ยืนยันการชำระเงิน ระบบจะนำท่านไปยังหน้ารอทำการอนุมัติ 

กรณีที่ลูกค้าไม่มีภาพสลิป 

 1. ให้ลูกค้ากรอก ชื่อ – นามสกุล  
 2. กดเลือก วัน/เดือน/ปี และ เวลา

     3. กดปุ่มยืนยันการชำระ ระบบจะนำท่านไปยังหน้ารอทำการอนุมัติ 

 

ขั้นตอนการเติมผ่านช่องทางบัตรเครดิต

1.คลิ๊กหัวข้อ เติมทอง ( คลิ๊กบริเวณรูปโปรไฟล์ )

2.เลือก ชำระผ่านบัตรเครดิต

3.เลือกจำนวนเหรียญที่ต้องการจะเติม กดต่อไป

4.เมื่อกดต่อไปจะพบกับหน้า กรอกข้อมูลบัตร ให้ลูกค้าตามช่อง ได้แก่ เลขหน้าบัตร / ชื่อเจ้าของบัตร / วันเดือนปี หมดอายุบัตร / กรอกเลข 3 ตัวหลังบัตร 

5.หลังจากที่กรอกเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Pay

6.เสร็จสิ้นขั้นตอน 

 

ภาพประกอบ

1.คลิ๊กเติมเงิน กดปุ่มอยู่บริเวณรูปโปรไฟล์

2.เลือกจำนวนที่ท่านต้องการ

3.กดยืนยันการชำระเงินด้านล่าง

 

4. กรอกข้อมูลตามช่อง แล้วกดปุ่ม Pay

5.สิ้นเสร็จขั้นตอนการเติมผ่านช่องทางบัตรเครดิต

 

 

ขั้นตอนการเติมผ่านระบบทรูวอเลท ( True Wallet )

1.คลิ๊กปุ่มเติมทอง


2 เลือกชำระผ่านระบบ Ture wallet

 

3.เลือกจำนวนที่ต้องการ แล้วทำการโอนเข้าสู่เบอร์วอเลท

4.กรอกเบอร์โทร ( เบอร์วอเลทของผู้โอนเอง )

5.กรอกเลขอ้างอิง ( ได้จากสลิป ในวงสีแดง ตัวอย่าง 50001939066307 เป็นต้น )

 

6. กดปุ่มยืนยันการชำระเงิน 

7. เสร็จสิ้นขั้นตอนการเติมเงินผ่านช่องทาง True Wallet

 

วิธีการเติมผ่านช่องทาง Line Pay

1.ล็อคอินเข้าสู่ระบบแล้วทำการกดไปที่ปุ่มเติมทอง

 

2.เลือก ชำระผ่านระบบ Linepay ( อัตโนมัติ )

 

3.เลือกจำนวนที่ต้องการเติม แล้วทำการกดปุ่ม ต่อไป ด้านล่าง

 

4.ระบบจะปรากฏ QRcode ที่ใช้สำหรับชำระค่าสินค้า ให้ทำการเปิด Line บนมือถือ เลือกที่หัวข้อ Wallet แล้วทำการแสกนรหัส คิวอาร์โค๊ด

( หมายเหตุ : ลูกค้าจะต้องมีเงินอยู่ในบัญชี Line Pay )

 


5.เมื่อเข้าสู่หน้า Rabbit Line Pay ให้กดปุ่มชำระเงิน ที่อยู่ด้านล่าง