คู่มือนักเขียน

คู่มือนักเขียน / ผลตอบแทน 

นักเขียน สามารถนำผลงานที่สร้างสรรค์มาเผยแพร่ จำหน่าย ผ่านบนเว็บไซต์ www.novelrealm.com ที่ห้างหุ้นส่วนสามัญโนเวลเลียว์มเปิดให้ใช้บริการ โดยทางนักเขียนจะได้ส่วนแบ่ง 80% จากยอดขายผลงานที่นำมาวางจำหน่าย ซึ่งทางเราจะหักค่าบริการ 20% 

( มีใบเสร็จและหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย แนบให้ เพื่อใช้ในการประกอบการทำธุรกรรม ) 

ขั้นตอนการสมัคร สร้าง User ผู้ใช้ระบบทั่วไป เลือกหัวข้อนักเขียน เพื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มนิยาย กรอกข้อมูลต่างๆตามช่องที่ระบุไว้ ได้แก่ ชื่อนิยาย , นามปากกา , เพิ่ม URL ปกนิยาย , บทนำ  

เมื่อทำการเพิ่มนิยายเสร็จสิ้น นักเขียนสามารถเริ่มลงนิยายตอนที่ 1 โดยการกดปุ่ม เพิ่มตอน จากนั้นระบบหน้าอัพเดตเนื้อหาจะปรากฏแสดง ซึ่งประกอบด้วย แทบข้อมูลหลักๆ ต่อไปนี้ เลขตอน , ชื่อตอน , ราคาวางจำหน่าย และ เครื่องมือต่างๆ 

หลังจากที่เริ่มวางจำหน่ายนักเขียนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดขายได้ด้วยตนเองทุกเมื่อ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญโนเวลเลียว์มจะมีการตัดยอดให้นักเขียน 2 ครั้งต่อเดือน คือรอบวันที่ 10 และ 25 หลังจากตัดยอด นักเขียนจะได้รับยอดจากการฝากขาย ภายใน 3 วันถัดมา

ข้อตกลง

-              เนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งต่อ เผยแพร่ ต้องไม่มีการร้องเรียนจากบุคคลที่สาม 

-              เนื้อหาที่นักเขียนนำมาถ่ายทอดต่อ หรือเผยแพร่ควรมีแหล่งที่มาตามกฎหมาย และต้องเป็นเนื้อหาที่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมด

-              ผู้ใช้ยินยอมให้ ห้างหุ้นส่วนสามัญโนเวลเลียว์ม ทำการเผยแพร่และจำหน่ายส่งต่อ 

-              หากมีการแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ อ้างว่าผู้ใช้ได้ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ นักเขียนผู้ใช้ยินยอมให้เรามีสิทธิดำเนินการตรวจสอบ ลบ หรือยกเลิกการเผยแพร่

-              ต้องไม่พาดพิงองค์กรณ์หรือสถาบันใดที่ปรากฏอยู่ในความเป็นจริง ชักนำไปสู่ความแตกแยก 

-              นักเขียนต้องหมั่นอัพเดตผลงานอยู่สม่ำเสมอ หากไม่มีการอัพเดตผลงาน เกิน 60 วัน ทางเราสามารถยุติการเผยแพร่ และไม่อนุมัติการเบิกในรอบบิลสุดท้าย เว้นแต่จะได้รับการติดต่อแจ้งสาเหตุให้ทางเรารับทราบ

 

สิ่งที่นักเขียนจะต้องส่งให้ Novelrealm

1. หน้าสมุดบัญชีรับเงิน

2. ชื่อ - นามสกุล

3. เบอร์โทร และ Email 

ส่งมาที่ Manager@novelrealm.com