ขั้นตอนการฝากผลงาน

ขั้นตอนการลงผลงาน

  1. ทำการเข้าสู่ระบบ 
  2. กดไปที่แผงควบคุมนักเขียน ( คลิ๊กที่โปรไฟล์ )

  1.  เมื่อเข้าแผงควบคุมนักเขียน ให้เลือกหัวข้อจัดการนิยาย

  1. กดเพิ่มนิยาย เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูล

5. ใส่ชื่อเรื่อง / เนื้อหาบทนำ / และ ทำการวาง URL ภพปกนิยาย ( ใช้วิธีฝากรูปบนเว็บรับฝากภาพแล้วทำการคัดลอกURLมาวางในช่องภาพปกนิยาย ) ทำการกดบันทึก

6. เมื่อกดบันทึกแล้วให้กลับมาที่หน้าจัดการนิยาย

 

 

 

 

 

7. เลือกจัดการตอน (  กรอบสีส้ม ) ปุ่มแก้ไขสีฟ้าคือเพิ่มสำหรับแก้หน้าบทนำและภาพปก ปุ่มสีแดงคือปุ่มลบหากว่านักเขียนประสงค์จะลบนิยายของตนเองออก

   

8. กดปุ่มเพิ่มตอนเพื่อเริ่มทำการลงนิยายตอนที่ 1 ปุ่มแก้ไขสีฟ้า สำหรับแก้ไขเนื้อหาในบทนั้นๆ ปุ่มสีแดงคือปุ่มลบหากว่านักเขียนลงตอนซ้ำหรือว่าลงผิด

9.แผงเครื่องมือ ชื่อตอน / เลขตอน / การตั้งเวลาลง ปี ค.ศ. เดือน วัน ตัวอย่างเช่น 2019/4/2 18.00 / ช่องตั้งราคา หากต้องการจำหน่ายตอนละ 3 บาท ให้ใส่ 30 หลังจากที่วางเนื้อหาเสร็จสิ้น ให้ทำการกดบันทึก

10.เสร็จสิ้นขั้นตอนการลง

 

สิ่งที่นักเขียนจะต้องส่งให้ Novelrealm

1. หน้าสมุดบัญชีรับเงิน

2. ชื่อ - นามสกุล

3. เบอร์โทร และ Email 

ส่งมาที่ Manager@novelrealm.com