คู่มือการใช้งาน

ผู้ใช้ที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ www.novelrealm.com จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปลายทางที่เกี่ยวข้องกับให้บริการด้วยตนเอง (เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตได้ เป็นต้น) 

ลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบผ่านทางเว็บไซต์ www.novelrealm.com จะถือว่ารับทราบข้อนโยบายกำหนดการให้บริการของห้างหุ้นส่วนสามัญโนเวลเลียว์ม

ขั้นตอนวิธีสมัครเพื่อเข้าใช้ระบบ 

1 ใส่ ชื่อ – นามสกุล

2 ระบุ Email ที่ใช้งานจริง ( เพื่อทำการขอรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ลูกค้าลืมรหัสผ่าน )

3.ใส่ชื่อที่แสดงในระบบ 

4. ตั้ง Username

5. ตั้งรหัสผ่าน ( แนะนำให้ตั้งรหัสผ่าน 6 หลักขึ้นไป โดยผสมตัวอักษรและตัวเลข )

6. กดช่องยืนยัน หลังจากกดรับทราบนโยบาย 

สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านทาง Facebook ทางเราจะได้รับข้อมูลเฉพาะส่วนที่ลูกค้าให้ไว้กับทาง Facebook 

หากมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ลูกค้าทำการแก้ไขข้อมูล กรอกรายละเอียดตามขั้นตอนด้านบนข้อที่ 1 – 5 ให้ครบ จากนั้นก็กดยืนยัน เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ( เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ที่ล็อคอินผ่าน Facebook จะสามารถเข้าใช้ระบบ โดยการล็อคอินปรกติได้เช่นเดียวกัน )