ให้ตายเถอะพระเจ้า


ณ ใดๆในจักรวาลทั้งปวงล้วนมีสิ่งมีชีวิตนานาเผ่าพันธุ์ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าได้ไตร่ตรองคิดว่า เหตุใดต้องมีดวงดารานับอนันต์กระจายไปทั่วจักรวาล

“ตัวตนข้องข้านั้นถือกำเนิดมาจากความว่างเปล่า เมื่อกาลเวลาผ่านไปเริ่มมีดวงดาราถือกำเนิดขึ้นตามมา” เสียงที่ดังออกมานั้นคล้ายเสียงชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิง

*ข้าดำรงชีวิตอยู่มานานมากพอแล้ว สุดท้ายนี้ข้าตัดสินใจที่จะใช้พลังทั้งหมดที่มีรวบรวมสิ่งมีชีวิตที่กระจายไปทั่วจักรวาล ให้อยู่ใน ณ สถานที่เดียวกัน”

*ข้าจักสร้างจักรวาลใหม่ที่มีดวงดาราแค่ 5 ดวงเท่านั้น”


avatar

Jarukit Urakaew

@noblesses1997@gmail.com

Comment