ชีวิต​ของ​ชาวนา​ต่าง​โลก​


แอน​ ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิต​ที่ต่างโลก​ ​ เหมือนกับนิยายเรื่องอื่นๆ​ เพราะ​พรที่ขอจากท่านเทพเจ้า​ ​ แต่เธอต้อ​งทำภารกิจที่ต่างโลกให้สำเร็จ​ก่อน​ นี่จึงเป็นเหตุให้แอนสาวชาวนาได้หลุดมาอยู่ในยุคจีนโบราณ


avatar

พิศนา สมบูรณ์

@air.songjoongki@hotmail.com

Comment