เทพมารตกสวรรค์


ลูกที่เกิดจากเทพและมารซึ่งเป็นเรื่องต้องห้าม ต้องถูกส่งไปโลกเบื้องล่าง ความมันจึงบังเกิด


avatar

oat1222

@ยาโทงามิ โทวกะ2321

Comment