Demon god of dimension จอมเทพอสูรจ้าวมิติ


Demon god of dimension

จอมเทพอสูรจ้าวมิติ

.......

แต่งโดย:เสียงกล่อมของแมลง

........


 

ตำนานเทพ,อสูร,ปีศาจ, อาคม, วิชายุทธ์ ,อมนุษย์ทั้งหลาย ?

ใครว่ามันไม่มีอยู่จริง เมื่อมิติเร้นลับเหล่านี้ไม่ซ่อนเร้นอีกต่อไป….


 


 

...........


 

 


avatar

เสียงกล่อมของแมลง

@ecarvolutioniii@gmail.com

Comment