เทพกระบี่มรณะ

混沌剑神

Author: Xin Xing Xiao Yao

Chinese edition copyright © ChineseAll Digital publishing Group Co.,Ltd

ALL RIGHTS RESERVED


บทนำ

เจียนเฉินได้รับการยอมรับในฐานะมือกระบี่อันดับหนึ่งของเจียงหู่ เพลงกระบี่ของเขาล้ำเลิศเกินกว่าที่ใครจะสามารถคาดเดาได้ และหลังจากการต่อสู้กับปรมาจารย์กระบี่อีกคนที่หายสาบสูญไปกว่าร้อยปีจนตกตายตามกัน ก่อนที่เขาจะตาย เขาได้ก้าวข้ามผ่านขอบเขตเทพกระบี่ หลังจากที่ตายลง วิญญาณของเจียนเฉินได้มาเกิดใหม่ ในโลกที่แตกต่างไปจากที่เขาเคยอยู่ ในฐานะนายน้อยสี่แห่งตระกูลเจียงหยาง เส้นทางในชีวิตใหม่ของเจียนเฉินในโลกนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน เทพกระบี่มรณะ ( chaotic sword god ) 

ชื่อต้นฉบับ : 混沌剑神

ผู้ประพันธ์ : 心星逍遥 ( Xin Xing Xiao Yao )

ได้รับอนุญาติจากค่าย 17K

ผู้ถือลิขสิทธิ์ในไทย : Novelrealm

ระดับการบ่มเพาะโลกเซียน

1. ขอบเขตมนุษย์ 

2. ขอบเขตเซียน 

- เซียน

- เซียนระดับสูง

- เซียนผู้เชี่ยวชาญ

- เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

- เซียนปฐพี

- เซียนสวรรค์

- เซียนผู้คุมกฏ

- เซียนระดับราชา

- เซียนระดับจักรพรรดิ

3. ขอบเขตดั้งเดิม

- รับมอบ

-ย้อนกลับ

-แลกเปลี่ยน

4.ขอบเขตเทพ

-ศักดิ์สิทธิ์

-เทพ

-เหนือเทพ

-ราชาเทพ

5. ขอบเขตตั้งต้น

-อสงไขย

-บรรพกาล

-อัครสูงสุด

ระดับการบ่มเพาะโลกอมตะ

  1. อมตะมนุษย์     เทียบเท่าเซียน – เซียนสวรรค์
  2. อมตะปฐพี       เทียบเท่าเซียนผู้คุมกฎ – เซียนจักรพรรดิ
  3. อมตะสวรรค์
  4. อมตะทองคำ
  5. อมตะเต๋า
  6. อมตะหยวน
  7. อมตะหยวนเก้าสวรรค์
  8. อมตะราชันย์
  9. อมตะจักรพรรดิ
  10. อมตะเที่ยงแท้

ระดับการบ่มเพาะเส้นทางกระบี่

1. ต้นกำเนิดกระบี่ 

2. จิตวิญญาณกระบี่

3. อมตะกระบี่

4. ปราชญ์กระบี่ 

5. เทพกระบี่

ในแต่ละระดับมีระดับย่อยคือ พื้นฐานขั้นต้น, ความสำเร็จขั้นต้น, ความสำเร็จขั้นกลาง, สมบูรณ์แบบ


avatar

pjack

@pjack

Comment