เทพกระบี่มรณะ

混沌剑神

Author: Xin Xing Xiao Yao

Chinese edition copyright © ChineseAll Digital publishing Group Co.,Ltd

ALL RIGHTS RESERVED


บทนำ

เจียนเฉินได้รับการยอมรับในฐานะนักดาบอันดับหนึ่งของเจียงหู่ เพลงดาบของเขาล้ำเลิศเกินกว่าที่ใครจะสามารถคาดเดาได้ และหลังจากการต่อสู้กับปรมาจารย์ดาบอีกคนที่หายสาบสูญไปกว่าร้อยปีจนตกตายตามกัน ก่อนที่เขาจะตาย เขาได้ก้าวข้ามผ่านขอบเขตเทพดาบ หลังจากที่ตายลง วิญญาณของเจียนเฉินได้มาเกิดใหม่ ในโลกที่แตกต่างไปจากที่เขาเคยอยู่ ในฐานะนายน้อยสี่แห่งตระกูลเจียงหยาง เส้นทางในชีวิตใหม่ของเจียนเฉินในโลกนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน เทพดาบมรณะ ( chaotic sword god ) 

ชื่อต้นฉบับ : 混沌剑神

ผู้ประพันธ์ : 心星逍遥 ( Xin Xing Xiao Yao )

ได้รับอนุญาติจากค่าย 17K

ผู้ถือลิขสิทธิ์ในไทย : Novelrealm


avatar

pjack

@pjack

Comment