จักรพรรรดิ์เทพน้ำแข็งศักดิสิทธิ์


"เยว่จื่อ"เด็กผู้น่าสงสาร เกิดมาไม่รู้จักพ่อแม่ของตน ไม่มีแม้แต่เส้นลมปราณ ทุกๆคนที่เห็นเด็กน้อยผู้นี้ก็จะดูถูกว่าเป็นแค่"สวะ" แต่โดยหารู้เลยว่าเด็กน้อยผู้นี้จะกลายเป็นจักรพรรรดิ์เทพน้ำแข็งศักดิสิทธิ์

 ตัวละคร


 

"เยว่จื่อ" สถานะพระเอก ฉายา เมียร้อยน้อยไป , บุรุษหน้าหวาน ,ราชันย์น้ำแข็งและอื่นๆ


 

error loaded

                                                                                                                                                                                                               "เยว่จื่อ"


 


 


 


 


 

ระดับขั้นลมปราณ  

1.ผู้ฝึกหัด

2.ก่อกำเนิด


 

3.หลอมรวม 


 

4.จอมยุทธ์ 


 

 5.ปรมาจารย์ 


 

 6.หลอมโลหิต 


 

 7.ปฐพี 


 

 8.นภา


 

 9.ดารา


 

 10.ราชันย์ 


 

11.จักรพรรดิ์


 

12.เซียน

ต่อไปจะเป็นแขตแดนแห่งเทพแต่ยังไม่ได้คิด


 

 (ทุกๆระดับจะมี 1-9  1-3ต่ำ 4-6กลาง 7-9สูง และ ขั้นสูงสุด)


 


 

ระดับเขตแดนค่ายกลและอักขระอาคม


 

 1.ขาว 


 

 2.ฟ้า 


 

 3.น้ำเงิน


 

 4.ม่วง 


 

 5.ทอง 


 

 6.ส้ม 


 

 7.แดง 


 

 8.ราชวงศ์ 


 

 9.จักรพรรดิ 


 

 10.ราชันย์  


 

(ทุกๆระดับ ต่ำ กลางและสูง)


 

ระดับนักปรุงยา 


 

 1.ผู้ฝึกหัด 


 

 2.ผู้เชี่ยวชาญ 


 

 3.ปรมาจารย์ 


 

 4.เทวะ 


 

 5.เทพโอสถ   


 

6.มือสวรรค์


 

7.ปราชญ์โอสถ


 

(ทุกๆระดับ ต่ำ กลางและสูง)


 

ระดับโอสถ อาวุธ และ ทักษะ


 

 1.ต่ำ 


 

 2.กลาง 


 

 3.สูง 


 

 4.ปฐพี


 

 5.นภา


 

 6.ดารา


 

7.สวรรค์


 

8.ราชันย์


 

9.จักรพรรรดิ์


 

10.ศักดิ์สิทธ์


 

ต่อไปเป็นทักษะ อาวุธ ที่มีจิตวิญญานของตนเองไม่รวมโอสถนะ


 

11.เทพศักดิ์สิทธ์ มี49 เล่มและ49ศาสตราบนโลก


 

12.พระเจ้า มี10เล่มและ10ศาสตราในโลกนี้


 


 

(ทุกๆระดับจะมี 1-3 ต่ำ กลางและสูง)


 

ระดับผู้สร้างยุทธภัณฑ์ 


 

1.ผู้ฝึกหัดศาสตรา


 

2.จ้าว ศาสตรา


 

3.ราชันศาสตรา


 

4.เซียน ศาสตรา


 

5.เทพศาสตรา   


 

6.จักรพรรดิศาสตรา


 

7.มหาเทพศาสตรา


 

(ทุกๆระดับ ต่ำ กลางและสูง)


 


 

ระดับแหวนมิติ 


 

1.ดำ 


 

2.แดง 


 

3.ทอง 


 

4.ม่วง


 

5.ส้ม 


 

6.เขียวอมดำ


 

7.มรกต 


 

ระดับเส้นชีพจร


 

1.ทั่วไป ความเร็วในการดูดซับและการบ่มเพาะอยู่ระดับปกติ


 

2.แก่นแท้ ความเร็วในการดูดซับและการบ่มเพาะมากกว่าปกติ3เท่า


 

3.ปฐพี ความเร็วในการดูดซับและการบ่มเพาะมากกว่าปกติ10เท่า


 

4.นภา ความเร็วในการดูดซับและการบ่มเพาะมากกว่าปกติ20ท่า


 

5.สวรรค์ ความเร็วในการดูดซับและการบ่มเพาะมากกว่าปกติ35เท่า


 

6.ศักดิ์สิทธิ์ ความเร็วในการดูดซับและการบ่มเพาะมากกว่าปกติ50เท่า


 

7.เทวะ ความเร็วในการดูดซับและการบ่มเพาะมากกว่าปกติ75เท่า


 

8.พระเจ้า ความเร็วในการดูดซับและการบ่มเพาะมากกว่าปกติ100เท่า


 

ส่วนขนาดของชีพจรจะมีขนาดไม่เท่ากันถึงจะมีเส้นชีพจรระดับเดียวกันแต่ขนาดก็ไม่เท่ากันนะครับ


 

จิตวิญญานกระบี่ ดาบ และ ธาตุต่างๆมี (1-10ระดับ)


 

ธาตุ

ดิน

น้ำ

ลม

ไฟ

ธาตุพิเศษ

น้ำแข็งหรือเหมันต์

สายฟ้า


 

(ผมขอไม่นับแสงหรือความมืดนะ)


 

14 กายราชันย์จะเรียงตามลำดับความแข็งแกร่งนะ(กายราชันย์ที่เป็นธาตุจะแข็งแกร่งกว่าทุกกายราชันย์นะยกเว้น2อันดับแรก)


 

1.กายราชันย์เวลา

2.กายราชันย์มังกร(เกิดขึ้นเฉพาะมังกร)

3.กายราชันย์เหมันต์

4.กายราชันย์สายฟ้าอาชูร่า

5.กายราชันย์เปลวเพลิง

6.กายราชันย์ปฐพี

7.กายราชันย์วารีสมุทร

8.กายราชันย์เวหา

9.กายราชันย์บุบผา

10.กายราชันย์อสูร(เกิดเฉพาะอสูรที่จำแลงกลายเป็นมนุษย์ได้)

11.กายราชันย์จันทรา

12.กายราชันย์วิญญาณ

13.กายราชันย์แสง

14.กายราชันย์ความมืด


 

(ทายกันนะจร้าว่าพระเอกเป็นกายราชันย์อะไร)


 

ค่าเงิน 


 

100 ทองแดง  =  1 เงิน 


 

1000  เงิน  =  1  ทอง 


 

10000  ทอง  =  1  ทองคำขาว


 

100000  ทองคำขาว  =  1  เหรียญม่วง


 


 


avatar

MarkKillerTHTv

@MarkKIllerTHTv

Comment