ผิดงั้นเหรอ แค่อยากใช้ชีวิตธรรมดา


วีรพล เป็นทายาทของนักธุรกิจที่ีควบคุมเศรฐกิจโลกเอาไว้ถึง 50% แต่ต้องการมาเรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดา เพราะต้องการใช้ชีวิตปกติ


avatar

Prasit Bkr

@ooppzkmm@gmail.com

Comment