Dragon Naga Tragedy


  {{ปราสาท'ริโทเนีย' เป็นปราสาทที่คอยรวบรวมแหล่งความรู้และพัฒนาวิทยาการต่างๆมาอย่างช้านาน ได้อยู่ภายใต้อาณัติของอณาจักร'มูโทเปีย'มาหลายร้อยปีนับตั้งแต่กษัตริย์ในอดีตที่มีมาก่อนหน้านี้ถึงสามพระองค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงเคยปกครองประชาราษฎร์ด้วยความเที่ยงธรรมมาถึงครึ่งศตวรรษ 

   กระทั่งปัจจุบันที่วิสัยทัศน์ของกษัตริย์คนใหม่ได้แปรเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ และกลับต้องการใช้งานปราทริโทเนียให้เป็นองค์กรในการสืบค้นหาอาวุธทำลายล้างที่จะเอามาใช้ต่อกรกับอีกสองอณาจักรที่อยู่ในทวีปเดียวกันให้จงได้

   แต่ทว่า อาวุธทำลายล้างที่ปราสาทริโทเนียได้ศึกษาว่าจะสามารถต่อกรหรือเอาชนะอาวุธทำลายล้างของอีกสองอณาจักรนั้นได้ กลับได้เคยมีอยู่ในแผ่นดินแห่งนี้เมื่อในครั้งอดีตกาลเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา หรือในสมัยสงครามครั้งเก่า ก่อนยุคสามกษัตริย์ผู้เป็นมหาราช ก่อนที่มันจะสาปสูญหายไปจนไร้ร่องรอยจวบจนปัจจุบัน

   และอาวุธที่ว่านั้นก็คือ ผลึกคริสตันชนิดหนึ่งที่ถูกเรียกว่า

   'เนตรมณีนาคาสามเศียร' หรือเรียกสั้นๆว่า 'เนตรมณีนาคา'

   เนตรมณีนาคาสามเศียรเป็นผลึกคริสตันชนิดหนึ่งที่มี 6 ชิ้น หรือเท่ากับจำนวนดวงตาของนาคาที่มีสามเศียร เมื่อนำเนตรมณีนาคานี้มาประกอบกับปืนใหญ่ที่ทำตามสูตรลับในอดีต ก็จะกลายเป็นอาวุธทำลายล้างอันทรงพลังที่ยากจะมีสิ่งใดต่อกรได้

   และในปัจจุบัน ริโทเนีย ปราสาทแห่งวิทยาการ ก็ได้รับคำสั่งให้ใช้วิทยาการย้อนเวลาไปสู่อดีตเพื่อนำเนตรมณีนาคานี้กลับมาสู่ยุคปัจจุบันของอณาจักรมูโทเปียให้จงได้

   โดยต่อมา ทางกษัตริย์ก็ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีชื่อว่า'หน่วยล่าเนตรมณีนาคา'ขึ้นมาในปราสาท'มูเทล'ซึ่งเป็นปราสาทอันเก่าแก่ในอาณัติของกษัตริย์เช่นเดียวกับปราสาทริโทเนีย เพียงเเต่ว่าปราสาทมูเทล จะเป็นปราสาทที่ใช้ ฝึก วางแผน และคอยส่งนักรบพิเศษให้เดินทางไปสู่อดีต โดยได้รับการสนับสนุนจากปราสาทริโทเนียตามคำสั่งของกษัตริย์แห่งมูโทเปียอีกทีหนึ่ง

   ทว่า ภายหลังการจัดตั้ง'หน่วยล่าเนตรมณีนาคา' เหล่าผู้อาวุโสเก่าแก่ของปราสาทริโทเนียกลับได้คาดคำนวณเห็นถึงลางแห่งหายนะในกาลเวลาข้างหน้าของทวีปแห่งนี้ จึงได้ก่อตั้งภาคีลับขึ้นมาในชื่อว่า

   ภาคี'สลายเนตรนาคา' เพื่อจุดประสงค์ลับที่แตกต่างออกไป

   จุดประสงค์ลับที่ตรงกันข้ามกับคำสั่งของกษัตริย์แห่งมูโทเปียนี้ก็คือ แทนที่จะค้นหา'เนตรมณีนาคาสามเศียร'เพื่อนำกลับมายังยุคปัจจุบัน แต่กลุ่ม'ภาคีสลายเนตรนาคา'นี้จะไปค้นหาเนตรมณีนาคาสามเศียรเพื่อนำมาทำลายให้สิ้นซาก เพื่อไม่ให้เป็นภัยอย่างมหันต์ต่ออณาประชาราษฎร์ในอนาคตข้างหน้า 

   เฮริออส เป็นเด็กหนุ่มกำพร้าที่ได้เคยถูกชุบเลี้ยงและฝึกฝนมาจากผู้อาวุโสเก่าแก่แห่งปราสาทริโทเนียจนเชี่ยวชาญในวิชายุทธแห่งศาสตร์มหาเวทคฑาก่อนจะมีการก่อตั้งภาคี'สลายเนตรมณีนาคาขึ้นมาในครั้งนี้

   และมันก็ได้รับมอบหมายภาะกิจสำคัญของภาคีเพื่อให้รวบรวม'เนตรณีนาคาสามเศียร'ทั้ง 6 มาทำลาย ก่อนที่'หน่วยล่าเนตรมณีนาคา'ของกษัตริย์แห่งมูโทเปีย'จะสามารถรวบรวมกลับมาให้กษัตริย์แห่งมูโทเปียได้

   ทว่าต่อมา ยิ่งมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนในอดีตมากขึ้นเท่าไร มันก็ยิ่งพบว่า ยิ่งมีปริศนาลึกลับและบุคคลอันไม่น่าจะมีอยู่ได้ในกาลเวลาแห่งอดีตเมื่อราวเจ็ดร้อยปีที่ผ่านมาของทวีปแห่งนี้

   และที่สำคัญอีกอย่าง ในภายหลังมันยังค้นพบความลับของ'เศวตรคฑา' และ 'ลูกแก้วมังกร' ที่ในที่สุดทั้งสองสิ่ง กลับเป็นมากยิ่งกว่าอาวุธและเครื่องมือในการย้อนเวลา ! }}


avatar

Jintanakorn-Writer

@Jintanakorn-Writer

Comment