จอมมารคนที่ 100


เรื่องนี้ไม่ใช้นิยาย นะครับแต่เป็นไลค์โนเวลจะ ไม่มีกาอธิบายที่บรรยายมากเกินไปครับ เรื่องจะเน้นไปทาง เดินเรื่องและการพูดคุย

ของตัวละครนะครับ.......

ข้อมูลของ โอดินปัส

โลกนี้ เป็นโลกของเวทย์มนต์และการต่อสู้ ของเหล่าจอมมารและผู้กล้า และโลกนี้ เหล่าจอมมาณ ต้องแกร่งแย่งกันเพื่อให้

ได้มาซึ่งอำนาจ....โลกนี้มีจอมมาร 100 คน ที่ปกครองโลกอยู่ และท่านฝั่งของมนุษย์เอง ก็มีผู้กล้าอยู่

100 คนเช่นกัน เชิญอ่านได้เลยครับ

#จอมมาร

#เปิดใหม่


avatar

Prasit Bkr

@ooppzkmm@gmail.com

Comment