Hunter สุดแกร่ง ที่อยากเป็นแค่คนอ่อนแอ


ชัยกร ชายผู้เป็นถึงฮันเตอร์แรงค์สูงสุด แต่เข้าต้องการเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเท่านั้นและตำแหน่งที่เข้าต้องการ ในหน้าที่ของ ฮันเตอร์ก็คือตำแหน่ง คนแบกของ,คนเก็บกวาดเกรดและตัวประกอบในการลงเหรดเท่านั้น


avatar

Prasit Bkr

@ooppzkmm@gmail.com

Comment