Lifestyle coolๆ ของน้องหมาชื่อปังๆ


ขนมปังๆหมาน้อยที่จากบ้านมาไกลจากถิ่นเมืองหลวงสู่แดนอีสาน จะคอยเล่าเรื่องต่างๆของหมาน้อยตัวนี้ให้ผู้อ่านได้ติดตามอ่านกัน(มาจากเค้าโครงเรื่องจริง)


avatar

แค่เสียงกลอนขับกล่อม

@yugigx1125@hotmail.com

Comment