กำเนิดมหาเทพดาราสวรรค์


หลินหยาง ผู้ซึ่งไม่มีพรสวรรค์ในการบ่มเพาะพลังเหมือนกับน้องของเขาซึ่งเป็นอัจฉริยะแต่ด้วยหลินหยางนั้นเป็นบุตรคนโตจึงจำเป็นต้องขึ้นเป็นผู้นำตระกูล แต่ผู้อาวุโสในตระกูลนั้นไม่ยอมเพราะหลินหยางนั้นอ่อนแอเกินไปปกป้องใครไม่ได้จึงจะคิดให้น้องชายของเขาขึ้นเป็นผู้นำตระกูล หลินหยางจึงต้องทำเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้น

ระดับการบ่มเพาะ (แต่ละขั้นจะมี3 1.ขั้นต้น 2.กึ่งสมบูรณ์ 3.สมบรูณ์ น่ะครับ)

1.สร้างปราณ

2.กำเนิดกายา

3.สร้างจุดชะตาสวรรค์

4.ค้นหาชะตาสวรรค์

5.ปราณแก่นแท้

6.แก่นแท้จักพรรดิ

7.ปราณนภาพิโรธ

8.เซียนสวรรค์

9.ปราณทำลายมิติ

10.ปราณเทวะ

11.สรรค์สร้าง

12.บรรพจารเทวะ

13.ปราณมหาเทพ


 

ระดับอาวุธ (อาวุธจะไม่มีขั้นย่อยน่ะครับ)

1.ระดับปฐพีกำเนิด

2.ระดับเหล็กก่อเกิด

3.ระดับเหล็กอนัน

4.ระดับสวรรค์กำเนิด

5.ระดับสวรรค์พิภพ

6.ระดับศักดิ์สิทธิ์

7.ระดับจักพรรดิ

8.ระดับกึ่งเทวะ

9.อนันตกาล

10.ระดับเทวะ

11.เทพเจ้า


 

ระดับทักษะ (ระดับ 1.ต่ำ 2.กลาง 3.สูง)

1.ปฐพี

2.ก่อเกิด

3.นภา

4.เซียน

5.สวรรค์กำเนิด

6.ชีวิต

6.บรรพกาล

7.เทพ

8.เทพแท้จริง

9.แรกเริ่ม


 


 


 

ระดับสัตว์อสูร (ขั้นย่อยมี3ขั้น 1.เริ่มต้น 2.กลาง 3.สูง)

1.กำเนิดแกน

2.แก่นแท้

3.พิภพ

4.ราชัน

5.ราชันแท้

6.จักพรรดิ

7.จอมอสูร

8.ราชันอสูร

9.อสูรบรรพกาล


avatar

ซอรี่

@Zero122

Comment