มหาอสุราทลายสวรรค์


ดูถูกข้าหรือ..ก็ทำไปถ้าคิดว่ามันทำให้เจ้าสามารถหยุดข้าได้ ชิงชังข้า....ก็หาทางกำจัดข้าสิ ถ้าเจ้าคิดว่าสามารถดับไฟแห่งความทะเยอทะยานของข้าได้ ต่อไปพวกเจ้าจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำมันไร้ความหมาย


avatar

ซอรี่

@Zero122

Comment