การเกิดใหม่ของมหาปราชญ์


เมื่อมหาปราชญ์ผู้ครอบครองปัญญาอันมากล้น เป็นบุคคลเพียงหนึ่งที่หยั่งรู้แทบทุกสรรพสิ่ง ได้โอกาสหวนคืนมามีชีวิตอีกครั้งโดยการมาเกิดใหม่ภายในร่างของ "องค์ชายจอมเสเพลผู้หลงในตัณหาราคะ"  


avatar

Pha Tisran

@phatisran@hotmail.com

Comment