ตำนานศึกจอมราชันเทพเจ้า


ในยุคแรกเริ่มกำเนิดห้วงแห่งจักรวาล ผู้สร้างสรรค์ได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตนับอนันต์ อันประกอบไปด้วยเทพ อสูร และมนุษย์ เหล่าเทพเจ้าได้สร้างโลกและกฎเกณฑ์เพื่อปกครองสิ่งมีชีวิต เหล่าอสูรได้ถูกจองจำให้อยู่ในโลกใต้พิภพ เนื่องจากได้ทำผิดคำสัตย์สาบานต่อผู้สร้างก่อการเข่นฆ่ามนุษย์ ผู้สร้างได้มอบกุญแจทั้ง 7 ที่ใช้ในการปลดปล่อยคำสาปเวทย์แก่เทพเจ้าผู้ใต้บังคับบัญชาจนกว่าเหล่าอสูรจะเกิดสำนึกผิดในบาปที่ตนได้กระทำลงไปห้ามให้เทพองค์ใดทำการไขกุญแจเปิดโลกใต้พิภพเพื่อถอนคำสาปให้อสูรโดยเด็ดขาด จนเวลาได้ล่วงผ่านมานานนับล้าน ๆ ปี เกิดการผันเปลี่ยน ยุคสมัย ทศวรรษนับครั้งไม่ถ้วน ผู้สร้างสรรค์ได้ปลดวางตนเดินทางไปยังห้วงแห่งสุญญตา ฝากหน้าที่การปกครองแก่เทพเจ้าทั้ง 7 ปกครองห้วงแห่งจักรวาล ก่อนการดับสูญได้แปลงพลังงานมหาศาลของตนสร้างองค์มหาเทพนาม "โอเมทิสต์" เพื่อเป็นนายเหนือของเหล่าเทพเจ้า จากนั้นจึงได้เข้าสู่การหลับไหลไปตลอดกาล และเวลาก็ได้ผันผ่านจนมาถึงยุคปัจจุบัน ปี คศ.2020 ความสงบสุขที่เหล่าเทพเจ้าควบคุมมานานเริ่มสั่นคลอน เนื่องจากไอพลังบริสุทธ์ลดน้อยลง เวทย์คำสาปโลกใต้พิภพเริ่มเสื่อมคลาย อสูรร้ายบางตนได้แฝงตัวปะปนอยู่ในโลกมนุษย์ เหล่าเทพจึงต้องลงมือทำอะไรบางอย่าง เพื่อทวงคืนความสงบสุข.....


avatar

Nicky Kuntima

@nickperry_zaa@hotmail.co.th

Comment