พงศาวดารเทพเจ้าอมตะ


มี 2 เส้นทางเพื่อให้ถึงจุดสูงสุดของพลังขอบเขตที่สิบ

คือได้รับการยอมรับจากกฎเกณฑ์และขึ้นเป็นเทพเจ้า หรือฝึกฝนตนเองในฐานะผู้เป็นอมตะ

กับผู้ฝึกตนเหล่านั้นไม่มีใครสามารถเทียบได้ในด้านการฝึกฝนพลังงานและช่องว่างแห่งมิติของฟ่างหลิน

...............ในขณะที่ฟ่างหลินบรรลุทั้งสองเส้นทาง !!!

นับเป็นความยากลำบากใจกับความสามารถของฟ่างหลินที่สามารถเขย่าเมืองและบดขยี้ภูเขาได้

ฟ่างหลินได้เดินทางไปยังดินแดนทั่วทุกอาณาจักร ก่อการทำลายล้างและสร้างความวุ่นวายให้แก่ผู้ฝึกตน!